Komplexní právní servis

Aktuality

Pracovní právo

  • příprava a sepisování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.
  • komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů
  • zastupování v soudních řízení ve sporech z pracovněprávních předpisů
  • nároky z pracovních smluv