Komplexní právní servis

Aktuality

Obchodní právo

  • komplexní služby v právu obchodních společností a družstev
  • zakládání a změny obchodních společností a družstev
  • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů
  • příprava a posouzení všech typů obchodních smluv
  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
  • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
  • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
  • právní due diligence