Komplexní právní servis

Aktuality

Právo nemovitostí

  • komplexní příprava smluvní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zástavní a úvěrové smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)
  • řešení financování nemovitostí, developerské projekty
  • poskytování právních služeb realitním kancelářím
  • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
  • příprava a sepisování nájemních smluv, jejich změny a ukončení
  • právní zastouúpení před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí
  • advokátní úschovy peněz, listin, cenných papíru a jiného majetku