Komplexní právní servis

Aktuality

Správní právo

  • zastupování a poradenství v oblasti správního práva, před živnostenskými úřady, stavebními úřady nebo celními úřady
  • přestupkové právo
  • stavební řízení
  • zadávání veřejných zakázek
  • soudní přezkum správních rozhodnutí