Komplexní právní servis

Aktuality

Úvod

Advokátní kancelář H&P Law s.r.o. byla založena v roce 2013 advokátem JUDr. Jaroslavem Horkým, a to na základě zvyšující se poptávky po právním zastoupení. Tato vyplynula z dlouhodobých potřeb klientů společností, jež jsou ze strany pana doktora Horkého řadu let zastupovány. Hlavní myšlenkou naší advokátní kanceláře je poskytovat právní služby na vysoké úrovni tak, abychom mohli plně vyhovět potřebám klientů.

Naše společnost je dynamická a rychle se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Praze, která je schopna poskytnout komplexní právní služby na profesionální úrovni ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva. Právní služby poskytujeme individuálně se zachováním osobního a flexibilního přístupu k jednotlivým klientům.

V rámci našich služeb úzce spolupracujeme také s dalšími profesními odborníky, jako jsou soudní znalci, účetní poradci, finanční poradci, realitní odborníci etc. Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti každého klienta a striktně dbát ochrany jeho práv.

Úzce také spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi v USA, Izraeli, Německu, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Slovensku etc.
Naše advokátní kancelář se důsledně řídí všemi povinnostmi a etickými pravidly, jež vyplývají ze stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou a z Kodexu chování advokátů evropských společenství.