Komplexní právní servis

Aktuality

Rodinné právo

  • řízení o rozvod manželství
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
  • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
  • výživné nezletilých a zletilých dětí, výživné manželů a výživné po rozvodu
  • určení a popření otcovství
  • příprava a návrhy předmanželských smluv
  • vypořádání společného jmění manželů